Bài 6: Dịch vụ compute Amazon EC2 (Phần 2)

Tiếp tục phần thứ 2 trong bài tìm hiểu và thực hành dịch vụ compute Amazon EC2.

Elastic IP

Địa chỉ IPv4 tĩnh cho điện toán đám mây động nói chung và cho EC2 Instance nó riêng, được gọi là Elastic IP addresses

1. Allocate Elastic IPs (Cấp IP)

Trên thanh bên của EC2 dashboard, chọn Elastic IPs, click Allocate Elastic IP address
Click Allocate
✅ Elastic IP Address đã được cấp

2. Assign Elastic IPs (Gán IP)

Nhấn chọn cột Name để chỉnh sửa tên / Save

Click vào Action / chọn Associate Elastic IP Address
Chọn EC2 instance và click Allocate
✅ Elastic IP đã được gán cho EC2 Instance thành công
Bây giờ bạn có thể thử StopStart EC2 Instance, nhưng Public IP sẽ không thay đổi.

AMI (Amazon Machine Image)

Các mẫu (template) được cấu hình trước cho instances, được gọi là Amazon Machine Images (AMIs) – nó chứa những thứ bạn cần cho server bao gồm hệ điều hành (OS) và các phần mềm.

Bạn có thể sao lưu (backup) EC2 Instance của mình vào một AMI và cũng có thể tạo EC2 Instance mới từ AMI bạn đã tạo 

1. Tạo AMI

Chọn EC2 instance của bạn / Click vào Action / Image and templates / Create image

Nhập Image nameImage description

Click Create Image

Chờ trong giây lát để AMI được tạo…
✅ AMI đã được tạo thành công

2. Sao chép AMI

Trên thanh bên trái của EC2 dashboard, Click AMIs / Chọn AMI của bạn vừa mới tạo / Click Action / Chọn Copy AMI
Chọn Destination và nhập tên AMI. Trong ví dụ này chọn Sydney. Click Copy AMI
Đợi trong giây lát…

Xóa tài nguyên

Sau khi thực hành xong, bạn nên xóa hết những tài nguyên đã cấp phát để tránh mất chi phí không cần thiết trên AWS

1. Xóa EC2 Instance

Trên EC2 dashboard, click  Instances / Chọn EC2 instance cần xóa / Click vao Instance state / Chọn Terminate instance

 

Click Terminate để confirm.

Xóa EC2 Instance thành công

2. Xóa AMI

Ở EC2 dashboard, click vào AMIs / Chọn AMI cần xóa. Click Actions / Chọn Deregister

Confirm

AMI đã được xóa thành công

 

* Nhớ xóa cả AMI mà bạn đã copy sang Region Sydney ở bước trước nha

3. Xóa snapshot

Ở EC2 dashboard, chọn Snapshots cần xóa / Click Actions / Chọn Delete

4. Xóa Elastic IP

Ở EC2 dashboard, click on Elastic IPs / Chọn Elastic IP cần xóa, Click Actions / Chọn Release Elastic IP address

Confirm

✅ Như vậy các bạn đã hoàn thành xóa các tài nguyên không cần dùng đến nữa trong bài thực hành Amazon EC2 Instance

 

Series tự học AWS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT