Lý do lựa chọn ITexamViet

Mục

Chất lượng dump

Tư vấn, hỗ trợ tiếng việt

Chi phí

Xuất hóa đơn đỏ

Chính sách hoàn tiền

ITexamViet

Chất lượng dump: ✔️

Tư vấn, hỗ trợ tiếng việt: ✔️

Chi phí: Hợp lý, trọn gói, không phát sinh chi phí phần mềm

Xuất hóa đơn đỏ ✔️

Chính sách hoàn tiền: Hoàn tiền 100% trong trường hợp dump lỗi

Website nước ngoài

Chất lượng dump: ✔️

Tư vấn, hỗ trợ tiếng việt:

Chi phí: Sẽ phát sinh chi phí phần mềm để đọc dump, giá còn mắc hơn giá dump

Xuất hóa đơn đỏ

Chính sách hoàn tiền: Rất khó để nhận được hoàn tiền