Hướng dẫn thi thử trên ITexamViet

Các bước cực kỳ đơn giản để bật chế độ thi thử trên ITexamViet.

Tại giao diện trên ứng dụng ôn thi, bạn thực hiện các bước sau:

01. Chọn số câu hỏi

02. Chọn thời gian

03. Chọn Random đáp án

04. Chọn Random câu hỏi

05. Tắt training mode

Chọn TAKE QUESTIONS để BẮT ĐẦU