CHỨNG CHỈ AWS CERTIFIED SYSOPS ADMINISTRATOR – ASSOCIATE

Để đạt được chứng chỉ AWS Certified SysOps Administrator – Associate; người thi cần vượt qua 1 môn thi bắt buộc của Amazon là SOA-C02 AWS Certified SysOps Administrator – Associate

Chứng chỉ này sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

 • Triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống có khả năng mở rộng, khả dụng cao và chịu được lỗi trên AWS
 • Triển khai và kiểm soát luồng dữ liệu đến và đi từ AWS
 • Chọn dịch vụ AWS thích hợp dựa trên các yêu cầu về tính toán, dữ liệu hoặc bảo mật
 • Xác định việc sử dụng thích hợp các best practices trong hoạt động AWS
 • Ước tính chi phí sử dụng AWS và xác định cơ chế kiểm soát chi phí hoạt động
 • Migrate công việc on-premises đến AWS

Môn thi bắt buộc SOA-C02 AWS Certified Developer Associate

 • Số lượng câu hỏi trong bài thi SOA-C02: 65 câu
 • Thời gian làm bài thi SOA-C02: 130 phút
 • Chi phí thi SOA-C02 ở Việt Nam: 150$

Thông tin khác

 • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
 • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp  SOA-C02 AWS Certified SysOps Administrator – Associate Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.