CHỨNG CHỈ AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – PROFESSIONAL

Để đạt được chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Professional; người thi cần vượt qua 1 môn thi bắt buộc của Amazon là SAP-C01 AWS Certified Solutions Architect – Professional

Chứng chỉ này sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  • Thiết kế và triển khai các ứng dụng có khả năng mở rộng linh động, khả dụng cao, chịu được lỗi và đáng tin cậy trên AWS
  • Chọn các dịch vụ AWS thích hợp để thiết kế và triển khai ứng dụng dựa trên các yêu cầu nhất định
  • Di chuyển các ứng dụng phức tạp, nhiều tầng trên AWS
  • Thiết kế và triển khai enterprise-wide scalable operations trên AWS
  • Thực hiện các chiến lược kiểm soát chi phí

Môn thi bắt buộc SAP-C01 AWS Certified Solutions Architect – Professional

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi SAP-C01: 75 câu
  • Thời gian làm bài thi SAP-C01: 180 phút
  • Chi phí thi SAP-C01 ở Việt Nam: 300$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp SAP-C01 AWS Certified Solutions Architect – Professional Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.