CHỨNG CHỈ AWS CERTIFIED DEVELOPER – ASSOCIATE

Để đạt được chứng chỉ AWS Certified Developer – Associate; người thi cần vượt qua 1 môn thi bắt buộc của Amazon là DVA-C01 AWS Certified Developer Associate

Chứng chỉ này sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  • Thể hiện sự hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và các phương pháp hay nhất về kiến ​​trúc AWS cơ bản
  • Chứng minh sự thành thạo trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi các ứng dụng dựa trên đám mây bằng AWS

Môn thi bắt buộc DVA-C01 AWS Certified Developer Associate

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi DVA-C01: 65 câu
  • Thời gian làm bài thi DVA-C01: 130 phút
  • Chi phí thi DVA-C01 ở Việt Nam: 150$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp DVA-C01 AWS Certified Developer Associate Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.