CHỨNG CHỈ AWS CERTIFIED CLOUD PRACTITIONER

Để đạt được chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner; người thi cần vượt qua 1 môn thi bắt buộc của Amazon là CLF-C01 AWS Certified Cloud Practitioner

Chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

 • Xác định Đám mây AWS là gì và cơ sở về hạ tầng
 • Mô tả các nguyên tắc cơ bản trong kiến ​​trúc  AWS Cloud
 • Mô tả giá trị cơ bản của AWS Cloud
 • Mô tả các dịch vụ chính trên nền tảng AWS và các trường hợp sử dụng phổ biến của chúng (ví dụ: tính toán, phân tích)
 • Mô tả bảo mật cơ bản và tuân thủ các khía cạnh khác của nền tảng AWS và mô hình bảo mật được chia sẻ
 • Xác định chi phí, quản lý tài khoản và mô hình giá
 • Xác định các nguồn tài liệu hoặc hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: sách trắng hoặc hỗ trợ ticeket)
 • Mô tả các đặc điểm cơ bản/cốt lõi của việc triển khai và vận hành trong Đám mây AWS

Môn thi bắt buộc CLF-C01 AWS Certified Cloud Practitioner

 • Số lượng câu hỏi trong bài thi CLF-C01: 65 câu
 • Thời gian làm bài thi CLF-C01: 90 phút
 • Chi phí thi CLF-C01 ở Việt Nam: 100$

Thông tin khác

 • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
 • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp CLF-C01 AWS Certified Cloud Practitioner Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.