CHỨNG CHỈ AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – ASSOCIATE

Để đạt được chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect -Associate; người thi cần vượt qua 1 môn thi bắt buộc của Amazon là SAA-C03 AWS Certified Solutions Architect – Associate

Chứng chỉ này sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  • Thể hiện kiến ​​thức về cách kiến ​​trúc và triển khai các ứng dụng an toàn và mạnh mẽ trên công nghệ AWS
  • Xác định giải pháp bằng cách sử dụng các nguyên tắc thiết kế kiến ​​trúc dựa trên yêu cầu của khách hàng
  • Cung cấp hướng dẫn thực hiện dựa trên các thực tiễn tốt nhất cho tổ chức trong suốt vòng đời của dự án

Môn thi bắt buộc SAA-C03 AWS Certified Solutions Architect – Associate

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi SAA-C03: 65 câu
  • Thời gian làm bài thi SAA-C03: 130 phút
  • Chi phí thi SAA-C03 ở Việt Nam: 150$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp SAA-C02 AWS Certified Solutions Architect – Associate Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.