CHỨNG CHỈ AWS CERTIFIED DEVOPS ENGINEER - PROFESSIONAL

Để đạt được chứng chỉ AWS Certified DevOps Engineer – Professional; người thi cần vượt qua 1 môn thi bắt buộc của Amazon là DOP-C01 AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Chứng chỉ này sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  • Triển khai và quản lý continuous delivery systems trên AWS
  • Triển khai và tự động hóa các biện pháp kiểm soát bảo mật, quy trình quản trị và xác thực tuân thủ
  • Xác định và triển khai hệ thống giám sát, chỉ số và logs trên AWS
  • Triển khai các hệ thống có tính khả dụng cao, có thể mở rộng và tự phục hồi trên nền tảng AWS
  • Thiết kế, quản lý và duy trì các công cụ để tự động hóa các quy trình hoạt động

Môn thi bắt buộc DOP-C01 AWS Certified DevOps Engineer – Professional

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi DOP-C01: 75 câu
  • Thời gian làm bài thi DOP-C01: 180 phút
  • Chi phí thi DOP-C01 ở Việt Nam: 300$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp DOP-C01 AWS Certified DevOps Engineer – Professional Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.