Tự học CCNA 200-301 – Giới thiệu khóa học

Tổng quan về chương trình

Các khóa học trong chương trình Tự học CCNA 200-301 giúp sinh viên phát triển nền tảng toàn diện để thiết kế, bảo mật, vận hành và xử lý sự cố mạng máy tính hiện đại, trên quy mô từ mạng doanh nghiệp nhỏ đến mạng doanh nghiệp.

Định hướng nghề nghiệp

Khi hoàn thành khóa Tự học CCNA 200-301, sinh viên có được kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ CCNA và các kỹ năng sẵn sàng nghề nghiệp cho các vai trò cấp Associate trong ngành Công nghệ Thông tin & Truyền thông (ICT).

Chi tiết khóa học

Khóa học này của Cisco sẽ gồm 3 phần chính

I. Giới thiệu về Mạng (Introduction to Networks (ITN))

Phần học đầu tiên trong chương trình Tự học CCNA 200-301 giới thiệu các kiến trúc, mô hình, giao thức và các phần tử mạng kết nối người dùng, thiết bị, ứng dụng và dữ liệu thông qua Internet và qua các mạng máy tính hiện đại – bao gồm địa chỉ IP và các nguyên tắc cơ bản về Ethernet.

Tổng quan về mạng máy tính
Kết nối thiết bị mạng
Các mô hình giao thức (Protocol Models)
Lớp vật lý (Physical Layer)
Hệ thống số (Number Systems)
Lớp liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
Chuyển mạch Ethernet (Ethernet Switching)
Lớp mạng (Network Layer)
Phân giải địa chỉ (Address Resolution)
Cấu hình router cơ bản (Basic Router Configuration)
Định địa chỉ IPv4 
Định địa chỉ IPv6
ICMP
Lớp vận chuyển (Transport Layer)
Lớp ứng dụng (Application Layer)
Các nguyên tắc cơ bản về an ninh mạng
Xây dựng một mạng nhỏ

II. Chuyển mạch, Định tuyến và mạng Không dây cơ bản (Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE))

Phần học thứ hai trong chương trình Tự học CCNA 200-301 tập trung vào các công nghệ chuyển mạch và hoạt động của router giúp hỗ trợ các mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ và bao gồm các mạng cục bộ, không dây (WLAN) và các khái niệm bảo mật.

Cấu hình thiết bị cơ bản
Khái niệm chuyển mạch Switch
VLAN
Định tuyến giữa các VLAN
STP
Etherchannel
DHCPv4
Các khái niệm SLAAC và DHCPv6
Khái niệm FHRP
Các khái niệm về bảo mật mạng LAN
Cấu hình bảo mật trên Switch
Các khái niệm về mạng WLAN
Cấu hình WLAN
Khái niệm định tuyến
Định tuyến tĩnh IP
Khắc phục sự cố định tuyến tĩnh và Default Routes

III. Mạng Doanh nghiệp, Bảo mật và Tự động hóa (Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA))

Phần học CCNA thứ ba, mô tả các kiến trúc và các vấn liên quan đến thiết kế, bảo mật, vận hành và khắc phục sự cố mạng doanh nghiệp – bao gồm công nghệ mạng diện rộng (WAN) và cơ chế chất lượng dịch vụ (QoS) để truy cập từ xa an toàn, cùng với mạng do phần mềm xác định (software-defined networking), ảo hóa và các khái niệm tự động hóa, hỗ trợ số hóa mạng.

Khái niệm Single-Area OSPFv2
Cấu hình Single-AreaOSPFv2
Các khái niệm an ninh mạng
Các khái niệm về ACL
Cấu hình ACL cho IPv4
NAT cho IPv4
Các khái niệm về WAN
Các khái niệm về VPN và IPsec
Các khái niệm QoS
Quản lý mạng
Thiết kế mạng
Khắc phục sự cố mạng
Ảo hóa mạng
Tự động hóa mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT