CHỨNG CHỈ VCP-DCV 2023 (VMware Certified Professional - Data Center Virtualization)

Hiện tại phiên bản mới nhất là VCP-DCV 2023. Để đạt được chứng chỉ VCP-DCV 2023; người thi cần hoàn thành 1 trong 7 khóa học sau và vượt qua 1 môn thi bắt buộc của VMware là 2V0-21.23 Professional VMware vSphere 8.x

Chứng chỉ VCP-DCV sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về triển khai, quản lý và khắc phục sự cố trên hạ tầng vSphere

Danh sách 7 khóa học:

Mua khóa học chính hãng giá tốt tại ITExamViet

Môn thi bắt buộc VCP-DCV Professional VMware vSphere 8.x

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi 2V0-21.23: 70 câu
  • Thời gian làm bài thi 2V0-21.23: 130 phút
  • Chi phí thi 2V0-21.23 ở Việt Nam: 250$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp 2V0-21.23 Professional VMware vSphere 8.x Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.

chứng chỉ VMware hot