CHỨNG CHỈ VCP-CMA (VMware Certified Professional - Cloud Management and Automation)

Để đạt được chứng chỉ VCP-CMA; người thi cần hoàn thành 1 trong những khóa học sau và đồng thời vượt qua 2 môn thi bắt buộc của VMware là 2V0-01.19 VMware vSphere 6.7 Foundations Exam và 2V0-31.20 Professional VMware vRealize Automation 8.1

Chứng chỉ VCP-CMA sẽ đánh giá người thi trong việc cài đặt, cấu hình và quản trị môi trường VMware vRealize

Danh sách các khóa học:

Môn thi Foundation 2V0-01.19 VMware vSphere 6.7 Foundations Exam

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi 2V0-01.19: 65 câu
  • Thời gian làm bài thi 2V0-01.19: 105 phút
  • Chi phí thi 2V0-01.19 ở Việt Nam: 150$

Môn thi qualifying 2V0-31.20 Professional VMware vRealize Automation 8.1

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi 2V0-31.20: 70 câu
  • Thời gian làm bài thi 2V0-31.20: 140 phút
  • Chi phí thi 2V0-31.20 ở Việt Nam: 250$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp 2V0-01.19 VMware vSphere 6.7 Foundations Dump và 2V0-31.20 Professional VMware vRealize Automation 8.1 Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.

chứng chỉ VMware hot