CHỨNG CHỈ VCP-NV (VMware Certified Professional - Network Virtualization)

Để đạt được chứng chỉ VCP-NV; người thi cần hoàn thành 1 trong các khóa học sau và vượt qua 1 môn thi bắt buộc của VMware là 2V0-41.20 Professional VMware NSX-T Data Center 3.0

Chứng chỉ VCP-NV sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi trong việc cài đặt, cấu hình và quản trị môi trường mạng ảo NSX

Danh sách 7 khóa học:

Môn thi bắt buộc 2V0-41.20 Professional VMware NSX-T Data Center 3.0

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi 2V0-21.20: 70 câu
  • Thời gian làm bài thi 2V0-21.20: 135 phút
  • Chi phí thi 2V0-21.20 ở Việt Nam: 250$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp 2V0-41.20 Professional VMware NSX-T Data Center 3.0 Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.

chứng chỉ VMware hot