CHỨNG CHỈ MICROSOFT 365 CERTIFIED: SECURITY ADMINISTRATOR ASSOCIATE

Để đạt chinh phục chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate trong hệ thống chứng chỉ Microsoft; người thi chỉ cần phải hoàn thành 1 môn thi bắt buộc của MicrosoftMS-500 Microsoft 365 Security Administration

Microsoft 365 Security Administrators sẽ chủ động bảo mật Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp và môi trường hybrid; triển khai và quản lý các giải pháp bảo mật và tuân thủ, ứng phó với các mối đe dọa và thực thi quản trị dữ liệu.

Cụ thể, nội dung của bài thi Microsoft 365 Security Administrator Associate sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  • Triển khai và quản lý danh tính và quyền truy cập
  • Triển khai và quản lý bảo vệ trước các mối đe dọa
  • Triển khai và quản lý bảo vệ thông tin
  • Quản lý các tính năng quản trị và tuân thủ trong Microsoft 365

Môn thi bắt buộc MS-500

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi MS-500: 60 câu
  • Thời gian làm bài thi MS-500: 120 phút
  • Chi phí thi MS-500 ở Việt Nam: 80$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp MS-500 Microsoft 365 Security Administration Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.