CHỨNG CHỈ MICROSOFT CERTIFIED: AZURE SOLUTIONS ARCHITECT EXPERT

Để đạt được chứng chỉ Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert; người thi cần hoàn thành 2 môn thi bắt buộc của MicrosoftAZ-303 Microsoft Azure Architect TechnologiesAZ-304 Microsoft Azure Architect Design

Các ứng cử viên cho chứng chỉ Azure Solutions Architect Expert phải có chuyên môn về thiết kế và triển khai các giải pháp chạy trên Microsoft Azure, bao gồm các khía cạnh như compute, mạng, lưu trữ và bảo mật. Các ứng cử viên phải có kỹ năng quản lý Azure trình độ trung cấp. Ứng viên nên hiểu quy trình phát triển Azure và DevOps.

Cụ thể, chứng chỉ Azure Solutions Architect Expert sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

 • Triển khai và giám sát cơ sở hạ tầng Azure
 • Triển khai các giải pháp quản lý và bảo mật
 • Triển khai các giải pháp cho ứng dụng
 • Triển khai và quản lý nền tảng dữ liệu
 • Thiết kế giám sát
 • Thiết kế nhận dạng và bảo mật
 • Thiết kế lưu trữ dữ liệu
 • Thiết kế kinh doanh liên tục
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng

Môn thi bắt buộc AZ-303 và AZ-304

 • Số lượng câu hỏi trong bài thi AZ-303 và AZ-304: 60 câu
 • Thời gian làm bài thi AZ-303 và AZ-304: 120 phút
 • Chi phí thi AZ-303 và AZ-304 ở Việt Nam: 80$

Thông tin khác

 • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
 • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies DumpAZ-304 Microsoft Azure Architect Design Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.