CHỨNG CHỈ MICROSOFT 365 CERTIFIED: MODERN DESKTOP ADMINISTRATOR ASSOCIATE

Để đạt được chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate; người thi cần hoàn thành 2 môn thi bắt buộc của MicrosoftMD-100 Windows 10MD-101 Managing Modern Desktops

Modern Desktop Administrators sẽ triển khai, định cấu hình, bảo mật, quản lý và giám sát các thiết bị và ứng dụng khách trong môi trường doanh nghiệp.

Cụ thể, 2 môn thi yêu cầu của Microsoft 365 Modern Desktop Administrator Associate sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

 • Triển khai Windows
 • Quản lý thiết bị và dữ liệu
 • Định cấu hình lưu trữ và kết nối
 • Bảo trì Windows
 • Triển khai và nâng cấp hệ điều hành
 • Quản lý các chính sách (Policy) và profile
 • Quản lý và bảo vệ thiết bị
 • Quản lý ứng dụng và dữ liệu

Môn thi bắt buộc MD-100 và MD-101

 • Số lượng câu hỏi trong mỗi bài thi MD-100 và MD-101: 60 câu/1 bài thi
 • Thời gian làm bài thi AZ-104: 120 phút/1 bài thi
 • Chi phí thi  AZ-104 ở Việt Nam: 80$/1 bài thi

Thông tin khác

 • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
 • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp MD-100 Windows 10 DumpMD-101: Managing Modern Desktops Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.