CHỨNG CHỈ MICROSOFT 365 CERTIFIED: FUNDAMENTALS

Để đạt được chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Fundamentals; người thi cần hoàn thành 1 môn thi bắt buộc của MicrosoftMS-900: Microsoft 365 Fundamentals

Có được chứng chỉ Microsoft 365 Certified: Fundamentals sẽ chứng minh rằng bạn hiểu các tùy chọn có sẵn trong Microsoft 365 và lợi ích của việc áp dụng các dịch vụ đám mây, mô hình đám mây Phần mềm như một Dịch vụ Software as a Service (SaaS) và triển khai dịch vụ đám mây Microsoft 365.

Cụ thể, chứng chỉ Microsoft 365 Fundamentals sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  • Mô tả khái niệm đám mây
  • Mô tả các dịch vụ và khái niệm cốt lõi của Microsoft 365
  • Giải thích tính bảo mật, tuân thủ, quyền riêng tư và sự tin cậy trong Microsoft 365
  • Mô tả giá cả và hỗ trợ của Microsoft 365

Môn thi bắt buộc MS-900

  • Số lượng câu hỏi trong bài thi MS-900: 60 câu
  • Thời gian làm bài thi MS-900: 120 phút
  • Chi phí thi MS-900 ở Việt Nam: 99$

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 2 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này

ITexamViet cung cấp MS-900: Microsoft 365 Fundamentals Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.