Hướng dẫn mở case lấy bản mềm chứng chỉ Cisco

Vì nhiều lý do, sau khi thực hiện theo Hướng dẫn lấy bản mềm chứng chỉ Cisco, nhưng bạn không nhận được email kích hoạt để tải chứng chỉ Cisco. ITExamViet hướng dẫn bạn các bước để mở case với Cisco lấy bản mềm chứng chỉ Cisco

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang Cisco.com

Vào trang cisco.com, sau đó tiến hành tạo account bằng email mà bạn dùng để đăng ký thi chứng chỉ trên PearsonVue

2. Mở case Cisco

Truy cập vào www.cisco.com/go/certsupport , chọn Tab My Cases

đổi tên chứng chỉ Cisco

Chọn Open a Case

đổi tên chứng chỉ Cisco

 

Điền thông tin theo mẫu sau, và Submit

*Manually Select Products: Chọn loại chứng chỉ; CCNA thì chọn Associate level certification, CCNP thì Profesional level certification

*Title: PDF Certification Reclaim

*Description:  (Chỗ bôi đậm thì điền thông tin của mình vào)

Dear TEAM,
I passed CCNP 300-411 exam on 17-May-2021, but I haven’t received PDF Cert via my gmail
My Cisco ID is CSCO14008349
I have attached my Score Report.
Please help me check. Thanks

Attach Documents: Upload file Score Reports (bản điểm) dưới dạng PDF

Lấy Score Report ở https://home.pearsonvue.com/cisco -> View Score Reports

Nháy phải Chọn Print – Save as PDF để tải file Report về

 

 

Theo dõi Case trên Dashboard; nếu Cisco có hỏi thêm gì thì update thông tin cho Cisco

đổi tên chứng chỉ Cisco

 

Nhưng vậy ITexamViet đã Hướng dẫn mở case lấy bản mềm chứng chỉ Cisco, và bạn cũng có thể mở case tương tự cho những vấn đề khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT