Giảm 30% lệ phí thi PCNSE và PCNSA

  • Sử dụng mã Update30 để được giảm 30% lệ phí thi PCNSE và PCNSA khi đăng ký thi qua PearsonVue

  • Thời gian áp dụng: Hôm nay đến hết tháng 2/2023

PCNSE “Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer” và PCNSA là viết tắt của “Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator”. Đây là một chứng chỉ cho thấy rằng một người đã đạt được kiến thức về các sản phẩm bảo mật mạng của Palo Alto Networks và có khả năng cấu hình và quản lý chúng một cách hiệu quả.

Liên hệ ITexamViet qua Chat/Phone để được hỗ trợ pass chứng chỉ nhanh nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *