CHỨNG CHỈ LPIC-2

Để đạt được chứng chỉ LPIC-2 (Linux Professional Institute); người thi cần vượt qua 2 môn thi: 201-450 LPIC-2 Exam 201202-450 LPIC-2 Exam 202 (version 4.5). Mỗi môn thi gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống trong thời gian 90 phút

LPIC 2 sẽ kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  1. Thực hiện quản trị hệ thống nâng cao, bao gồm các tác vụ phổ biến liên quan đến nhân Linux, khởi động và bảo trì hệ thống
  2. Thực hiện quản lý nâng cao hệ thống tệp và lưu trữ cũng như mạng; xác thực nâng cao và bảo mật hệ thống, bao gồm tường lửa và VPN
  3. Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng cơ bản, bao gồm DHCP, DNS, SSH,  Web server, File server sử dụng FTP, NFS và Samba, Mail Server
  4. Giám sát cao cấp và tư vấn quản lý về tự động hóa và mua hàng

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 5 năm
  • Điều kiện cần: Yêu cầu có chứng chỉ LPIC-1
  • Chi phí thi ở Việt Nam: 140$/ mỗi môn thi

Tài liệu tham khảo:

Ebook LPIC-2 Linux Professional Institute Certification Study Guide

ITexamViet cung cấp LPIC-2 Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.

chứng chỉ LiNUX hot