CHỨNG CHỈ LPIC-1

Để đạt được chứng chỉ LPIC-1 (Linux Professional Institute); người thi cần vượt qua 2 môn thi: 101-500 LPIC-1 Exam 101102-500 LPIC-1 Exam 102 (version 5.0). Mỗi môn thi gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống trong thời gian 90 phút

LPIC 1, chứng chỉ Linux được công nhận rộng rãi nhất thế giới, sẽ tra kiểm tra kiến thức và kỹ năng của người thi về:

  1. Hiểu về kiến trúc của hệ thống Linux
  2. Cài đặt và duy trì máy trạm Linux như là X11 và thiết lập nó như một network client
  3. Làm việc trên giao diện dòng lệnh Linux, bao gồm GNU and Unix
  4. Xử lý các tập tin và phân quyền truy cập cũng như bảo mật hệ thống
  5. Thực hiện các tác vụ bảo trì đơn giản: trợ giúp người dùng, thêm người dùng vào hệ thống lớn hơn, sao lưu và khôi phục, tắt và khởi động lại hệ thống

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 5 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này
  • Chi phí thi ở Việt Nam: 140$/ mỗi môn thi

Tài liệu tham khảo:

Ebook LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide

ITexamViet cung cấp LPIC 1 Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.

chứng chỉ LiNUX hot