CHỨNG CHỈ DEVNET PROFESSIONAL

Để đạt được chứng chỉ DevNet Professional của Cisco; người thi chỉ cần vượt qua 2 môn thi: 1 môn Core và 1 môn Concentration

Môn thi CORE

350-901 DEVCOR: Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs

là môn thi 120 phút kiểm tra kiến thức về APIs, Cisco platforms, application deployment and security, và infrastructure and automation

MÔN THI CONCENTRATION (chọn 1 trong 8 môn)

1. 300-435 ENAUTO: Automating and Programming Cisco Enterprise Solutions

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: programming concepts, Python programming, APIs, controllers và automation tools

2. 300-835 CLAUTO: Automating and Programming Cisco Collaboration Solutions

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: programming concepts, APIs and automation protocols, và Python programming

3. 300-635 DCAUTO: Automating and Programming Cisco Data Center Solutions

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về:programming concepts, orchestration và automation tools.

4. 300-535 SPAUTO: Automating and Programming Cisco Service Provider Solutions

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: programming concepts, orchestration, programming OS, và automation tools

5. 300-735 SAUTO: Automating and Programming Cisco Security Solutions

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: programming concepts, RESTful APIs, data models, protocols, firewalls, web, DNS, cloud and email security, và ISE.

6. 300-910 DEVOPS: Implementing DevOps Solutions and Practices Using Cisco Platforms

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về:  automated configuration, management, and scalability of cloud microservices và infrastructure processes on Cisco platforms

7. 300-915 DEVIOT: Developing Solutions Using Cisco IoT and Edge Platforms

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: Cisco IOx and Cisco EFM, IoT Data Visualization, và security methods

8. 300-920 DEVWBX: Developing Applications for Cisco Webex and Webex Devices

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: Webex API foundations, Webex Meetings, WebEx Devices, messaging, embedding Webex, và administration and compliance

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 3 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu ở chứng chỉ này
  • Chi phí thi ở Việt Nam: 400$/DEVCOR; $300/1 môn thi Concentration

ITexamViet cung cấp Devnet Professional Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.

chứng chỉ cisco hot