CHỨNG CHỈ CCNP ENTERPRISE

Để đạt được chứng chỉ CCNP Enterprise (Cisco Certified Network Professional Enterprise); người thi chỉ cần vượt qua 2 môn thi: 1 môn Core và 1 môn Concentration

Môn thi ENTERPRISE CORE

350-401 ENCOR: Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies

là môn thi 120 phút kiểm tra kiến thức về các công nghệ trong mạng core của doanh nghiêp bao gồm: dual stack (IPv4 and IPv6) architecture, virtualization, infrastructure, network assurance, security và automation

MÔN THI CONCENTRATION (chọn 1 trong 6 môn)

1. 300-410 ENARSI: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: Layer 3, VPN services, infrastructure security, infrastructure services, và infrastructure automation

2. 300-415 ENSDWI: Implementing Cisco SD-WAN Solutions

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: SD-WAN architecture, controller deployment, WAN Edge router deployment, policies, security, quality of service, multicast, và management and operations.

3. 300-420 ENSLD: Designing Cisco Enterprise Networks

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: advanced addressing and routing solutions, advanced enterprise campus networks, WAN, security services, network services, và SDA.

4. 300-425 ENWLSD: Designing Cisco Enterprise Wireless Networks

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: site surveys, wired and wireless infrastructure, mobility và WLAN high availability.

5. 300-430 ENWLSI: Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: FlexConnect, QoS, Multicast, advanced location services, security for client connectivity, monitoring và device hardening.

6. 300-435 ENAUTO: Automating Cisco Enterprise Solutions

là môn thi 90 phút kiểm tra kiến thức về: programming concepts, Python programming, APIs, controllers và automation tools.

Thông tin khác

  • Thời hạn chứng chỉ: 3 năm
  • Điều kiện cần: Không yêu cầu CCNA ở chứng chỉ này
  • Chi phí thi ở Việt Nam: 400$/ENCOR; $300/1 môn thi Concentration

ITexamViet cung cấp CCNP Enterprise Dump từ nguồn uy tín; giúp người thi ôn tập chính xác và chinh phục chứng chỉ nhanh chóng. Phần mềm mô phỏng thi gồm các câu hỏi và đáp án đã được lưu trên server của ITexamViet. Người thi sẽ được cấp tài khoản để truy cập trực tiếp từ Remote Desktop của máy tính; mà không cần phải bỏ thêm bất kỳ khoản phí nào khác cho phần mềm.

chứng chỉ cisco hot