Bài 2: Giới thiệu vSphere và Software Defined Data Center – Tự học Vmware vSphere

Trong bài đầu tiên, chúng ta đã có các nhìn tổng quan về khóa tự học Vmware vSphere trên ITexamViet. Trong bài hôm nay sẽ đi sâu vào Giới thiệu vSphere và Software Defined Data Center

I. Tổng quan vSphere và Máy ảo (Virtual Machines)

Thuật ngữ

Ảo hóa (Virtualization) liên quan với một số khái niệm, sản phẩm và tính năng chính.

Term Định nghĩa Ví dụ
Operating system Phần mềm được thiết kế để phân bổ tài nguyên vật lý cho các ứng dụng Microsoft Windows, Linux
Application Phần mềm chạy trên hệ điều hành, sử dụng tài nguyên vật lý Microsoft Office, Chrome
Virtual machine Ứng dụng chuyên biệt triều tượng hóa tài nguyên phần cứng vào phần mềm
Guest Hệ điều hành chạy trong máy ảo (còn được gọi là
guest operating system)
Microsoft Windows, Linux
Hypervisor Máy tính vật lý cung cấp tài nguyên cho ESXi hypervisor ESXi, Workstation, Fusion
Host Hệ điều hành chuyên dụng được thiết kế để chạy máy ảo
vSphere Sản phẩm ảo hóa máy chủ của VMware Hypervisor ESXi và nền tảng quản lý máy chủ vCenter”
Cluster Nhóm máy chủ ESXi có tài nguyên được chia sẻ bởi máy ảo
vSphere vMotion Tính năng hỗ trợ di chuyển các máy ảo từ máy chủ này sang máy chủ khác mà không bị gián đoạn dịch vụ
vSphere HA Tính năng cluster bảo vệ khỏi lỗi phần cứng máy chủ bằng cách khởi động lại máy ảo trên máy chủ đang chạy bình thường
vSphere DRS Tính năng cluster sử dụng vSphere vMotion để đặt máy ảo trên máy chủ và đảm bảo rằng mỗi máy ảo nhận được tài nguyên mà nó cần”

Giới thiệu về Máy ảo (Virtual Machines)

Máy ảo (VM) là một phần mềm đại diện của một máy tính vật lý và các thành phần của nó.
Phần mềm ảo hóa ( virtualization software) chuyển đổi máy vật lý và các thành phần của nó thành các tệp.

Các thành phần Virtual Machine
Guest operating system
VMware Tools
• Tài nguyên ảo, chẳng hạn như:
CPU và memory
Network adapters
Disks và controllers
Parallel và serial ports

Lợi ích của việc sử dụng máy ảo

Máy vật lý:
• Khó di chuyển hoặc sao chép
• Liên kết với một tập hợp các thành phần phần cứng cụ thể
• Thường có vòng đời ngắn
• Cần tác động trực tiếp để nâng cấp phần cứng

Máy ảo:
• Dễ dàng di chuyển hoặc sao chép
• Độc lập với phần cứng vật lý vì máy ảo được đóng gói thành tệp
• Cách ly với các máy ảo khác chạy trên cùng một phần cứng vật lý
• Không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi phần cứng vật lý

Các loại ảo hóa

Ảo hóa là quá trình tạo ra một đại diện dựa trên phần mềm của một thực thể vật lý, chẳng hạn như máy chủ, máy tính để bàn, mạng hoặc thiết bị lưu trữ

Giới thiệu về Software-Defined Data Center (Trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định)

Trong Software-Defined Data Center (SDDC), tất cả cơ sở hạ tầng đều được ảo hóa và việc kiểm soát trung tâm dữ liệu được tự động hóa bằng phần mềm. vSphere là người sáng lập của SDDC

Giới thiệu vSphere

vSphere và Điện toán đám mây

Điện toán đám mây khai thác sự hiệu quả của cơ sở hạ tầng ảo theo yêu cầu, tự quản lý


II. vSphere – Ảo hóa tài nguyên

Virtual Machine: Guest và Consumer of ESXi Host

Mọi ứng dụng trong bất kỳ hệ điều hành được hỗ trợ nào đều có thể chạy trong máy ảo (Guest) và sử dụng CPU, bộ nhớ, đĩa và mạng từ các tài nguyên dựa trên máy chủ

Physical và Virtual Architecture

Công nghệ ảo hóa trừu tượng hóa các thành phần vật lý thành các thành phần phần mềm và là giải pháp cho nhiều vấn đề CNTT

 

Physical Resource Sharing

Nhiều máy ảo, chạy trên một máy chủ vật lý, chia sẻ tài nguyên tính toán, bộ nhớ, mạng và lưu trữ của máy chủ lưu trữ

 

CPU Virtualization

Trong môi trường physical, hệ điều hành được quyền sở hữu của tất cả các CPU vật lý trong hệ thống.

CPU virtualization nhấn mạnh vào hiệu suất và chạy trực tiếp trên các CPU có sẵn

Giới thiệu vSphere

Physical và Virtualized Host Memory Usage

Trong môi trường physical, hệ điều hành được quyền sở hữu của tất cả bộ nhớ vật lý trong hệ thống.

Memory virtualization nhấn mạnh vào hiệu suất và chạy trực tiếp trên các RAM có sẵn

Giới thiệu vSphere

 

Physical và Virtual Networking

Virtual Ethernet adapters and virtual switches là các thành phần mạng ảo chính

Giới thiệu vSphere

Physical File Systems và Datastores

vSphere VMFS cung cấp một kiến trúc lưu trữ phân tán, trong đó nhiều máy chủ ESXi có thể đọc hoặc ghi đồng thời vào bộ lưu trữ dùng chung.

Giới thiệu vSphere

GPU Virtualization

GPU graphics tối ưu hóa các hoạt động đồ họa phức tạp. Các hoạt động này có thể chạy ở hiệu suất cao mà không làm CPU quá tải.

GPU ảo có thể được thêm vào máy ảo cho các trường hợp sử dụng sau:

Rich 2D and 3D graphics
VMware Horizon virtual desktops
Graphics-intensive applications, chẳng hạn như những kiến trúc sư và kỹ sư sử dụng
Server applications cho các tác vụ song song hàng loạt, chẳng hạn như các ứng dụng tính toán khoa học

Bạn có thể định cấu hình máy ảo với tối đa bốn thiết bị vGPU để đáp ứng các trường hợp sử dụng yêu cầu nhiều GPU.

VMware hỗ trợ card đồ họa AMD và NVIDIA.


III. vSphere – Giao diện người dùng

Bạn có thể sử dụng vSphere Client, PowerCLI, VMware Host Client và ESXCLI để tương tác với môi trường vSphere.

Để biết thông tin về các cổng và giao thức, hãy xem http://ports.vmware.com.

Giới thiệu vSphere

Giới thiệu về VMware Host Client

VMware Host Client là giao diện người dùng dựa trên HTML5 mà bạn có thể sử dụng để quản lý trực tiếp các máy chủ ESXi riêng lẻ khi máy chủ vCenter không khả dụng.

VMware Host Client từ ESXi và bạn truy cập nó từ  trình duyệt tại https://ESXi_FQDN_or_IP_Address/ui

 

 

Giới thiệu vSphere Client

vSphere Client là ứng dụng khách dựa trên HTML5. Bạn quản lý môi trường vSphere với vSphere Client bằng cách kết nối với vCenter Server Appliance.

Bạn truy cập vSphere Client từ  trình duyệt tại https://vCenter_Server_Appliance_FQDN_or_IP_Address /ui

 

Giới thiệu về PowerCLI và ESXCLI

PowerCLI là một công cụ dòng lệnh và tập lệnh được xây dựng trên Windows PowerShell:
• Cung cấp giao diện PowerShell cho vSphere API
• Cung cấp hơn 700 cmdlet để quản lý và tự động hóa vSphere

Công cụ ESXCLI cho phép quản lý từ xa các máy chủ ESXi bằng cách sử dụng bộ lệnh ESXCLI:
• Có thể tải xuống ESXCLI từ trang VMware {code} tại https://code.vmware.com/web/tool/7.0/esxcli
• Các lệnh ESXCLI có thể được chạy trên hệ thống vCenter Server và nhắm mục tiêu đến bất kỳ hệ thống ESXi nào.


IV. Tổng quan ESXi

Về ESXi

ESXi là một hypervisor mà bạn có thể mua với vSphere hoặc tải xuống phiên bản miễn phí. ESXi có các tính năng sau:

• Bảo mật cao:
— Host-based firewall
— Memory hardening
— Kernel module integrity
— Trusted Platform Module (TPM 2.0)
— UEFI secure boot
— Encrypted core dumps
• Sử dụng dung lượng disk nhỏ
• Khởi động nhanh để vá và nâng cấp nhanh hơn
• Có thể cài đặt trên đĩa cứng, SAN LUN, SSD, thiết bị USB, thẻ SD, SATADOM và máy chủ không ổ đĩa

Cấu hình ESXi host

DCUI là giao diện người dùng dựa trên văn bản với tương tác chỉ dùng bàn phím

Giới thiệu vSphere

Root Access

Quản trị viên sử dụng DCUI để cấu hình cài đặt quyền truy cập root:
• Đặt mật khẩu root (chỉ những mật khẩu phức tạp).
• Bật hoặc tắt chế độ khóa:
– Giới hạn quản lý ESXi host với chỉ sử dụng vCenter
– Chỉ có thể được định cấu hình cho hosts được quản lý bởi vCenter

Management Network

Sử dụng DCUI, bạn có thể sửa đổi cài đặt mạng:

• Hostname
• IP configuration (IP address, subnet mask, default gateway)
• DNS servers

Giới thiệu vSphere

Các thiết lập khác

Sử dụng DCUI, bạn có thể định cấu hình bố cục bàn phím, bật dịch vụ khắc phục sự cố, xem thông tin hỗ trợ và xem nhật ký hệ thống

Giới thiệu vSphere

 

Kiểm soát quyền truy cập từ xa vào máy chủ ESXi

Bạn có thể sử dụng vSphere Client để tùy chỉnh các cài đặt bảo mật thiết yếu giúp kiểm soát quyền truy cập từ xa vào máy chủ ESXi:
• Tường lửa ESXi được bật theo mặc định:
– Tường lửa chặn lưu lượng đến và đi, ngoại trừ lưu lượng được bật trong cài đặt tường lửa của máy chủ.
• Các dịch vụ, chẳng hạn như NTP client và SSH client, có thể được quản lý bởi quản trị viên.
• Chế độ Lockdown ngăn người dùng từ xa đăng nhập trực tiếp vào máy chủ. Máy chủ chỉ có thể truy cập thông qua DCUI hoặc vCenter Server.

Giới thiệu vSphere

 

Quản lý tài khoản người dùng: Best Practices

Khi chỉ định tài khoản người dùng để truy cập máy chủ ESXi hoặc hệ thống máy chủ vCenter, hãy đảm bảo rằng bạn tuân theo các nguyên tắc bảo mật sau:

• Kiểm soát chặt chẽ các đặc quyền root đối với các máy chủ ESXi.
• Tạo mật khẩu tài khoản root mạnh, có ít nhất tám ký tự. Sử dụng các ký tự đặc biệt, thay đổi chữ hoa chữ thường và số. Thay đổi mật khẩu định kỳ.
• Quản lý các máy chủ ESXi một cách tập trung thông qua vCenter bằng cách sử dụng vSphere Client
• Giảm thiểu việc sử dụng local user trên các máy chủ ESXi:
– Thêm máy chủ ESXi vào Active Directory và thêm người dùng quản trị viên có liên quan vào ESX Admins domain group Theo mặc định, người dùng trong ESX Admins domain group quyền root trên máy chủ ESXi.
– Nếu local users được tạo, hãy quản lý họ một cách tập trung bằng lệnh esxcli trong vSphere CLI.

NTP Client cho ESXi Host

Máy chủ ESXi có thể được cấu hình như một NTP Client. Nó có thể đồng bộ thời gian với máy chủ NTP trên Internet hoặc máy chủ NTP của công ty bạn.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài giới thiệu vSphere, các thành phần bên trong, và Software Defined Data Center

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

you are using free dumps!!!

Please help to click ads to support the website

DỊCH VỤ iT